Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
11

lip

Raport bieżący nr 13/2011 r. z dnia 11 lipca 2011 r.: Nowe kino Cinema City w Sofii, Bułgaria – podpisanie umowy najmu powierzchni

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Bulgaria EOOD, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem bułgarskim, zawarła umowę najmu ze spółką Bulfeld EOOD, utworzoną i działającą pod prawem bułgarskim. 

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Bulgaria EOOD będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Paradise Center wybudowanym przez Bulfeld EOOD. Cinema City w Paradise Center będzie drugim multipleksem Spółki w Sofii. Decyzja dotycząca liczby ekranów i rozmiaru kina będzie podjęta na dalszym etapie. Otwarcie kina planowane jest w 4 kwartale 2012.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki
Nissim Nisan Cohen – pełnomocnik