Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
13

lut

Zawarcie trzech umów najmu w Rumunii

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w lutym 2007 r. Cinema City Romania S.R.L, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła trzy umowy najmu ze spółką IULIUS MALL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Na podstawie ww. umów najmu Cinema City Romania S.R.L będzie najmowała powierzchnie w trzech centrach handlowych wybudowanych przez IULIUS MALL w największych po Bukareszcie, ponad trzystutysięcznych miastach w Rumunii: w Łasi, Timisoara oraz Cluj, z przeznaczeniem na prowadzenie w nich kin wielosalowych o parametrach określonych poniżej.

Nr. Miejscowość Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Lasl 1.528 5 830 Trzeci kwartał 2007 r.
2. Timisoara 2.000 7 970 Trzeci kwartał 2007 r.
3. Cluj 2.855 10 1750 Czwarty kwartał 2007 r.

 

Umowy najmu zostały zawarte na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawierają standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych. Opisane umowy stanowią przejaw wdrażania strategii rozwoju Spółki i wkraczania na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, na których Spółka nie była jeszcze obecna, by zająć na nich pozycję lidera w branży kinowej. W wyniku ww. umów najmu wraz z zawartymi w 2006 r. trzema umowami najmu (dotyczącymi najmu powierzchni kinowych w centrach handlowych w Bukareszcie), do końca 2008 r. Spółka zamierza otworzyć i prowadzić sześć kin wielosalowych w czterech największych miastach w Rumunii.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych..

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik