Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
08

sie

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku to 29 sierpnia 2011.