Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
29

sie

Publikacja skonsolidowanego raportu śródrocznego Cinema City International NV za 1 półrocze 2011

W dniu 29 sierpnia 2011 Cinema City International NV opublikowała skonsolidowany śródroczny raport finansowy za 1 półrocze 2011.

Plik z raportem
Raport z przeglądu
Prezentacja inwestorska
Notatka prasowa z komentarzem Prezesa