Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
27

wrz

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za dziewięć miesięcy 2011 roku.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za dziewięć miesięcy 2011 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za dziewięć miesięcy 2011 roku to 15 listopada 2011.