Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

wrz

Zakończenie procesu reorganizacji grupy Cinema City w Polsce

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011 r. z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącego procesu reorganizacji grupy Cinema City w Polsce, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu 30 września 2011 r. właściwy sąd rejestrowy wydał postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia Spółek Operacyjnych, o których mowa w raporcie bieżącym nr 15/2011 r. z dnia 25 sierpnia 2011 r., w spółki komandytowo-akcyjne („Spółki Przekształcone”). Jedynym komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania oraz prowadzenia spraw Spółek Przekształconych jest CC Sp. z o.o., będąca spółką w 100% zależną od Spółki.

Rejestracja przekształceń, o których mowa powyżej, jest ostatnim elementem reorganizacji grupy Cinema City w Polsce.

Obecna struktura grupy Cinema City w Polsce przedstawia się, jak na schemacie umieszczonym w raporcie bieżącym nr 15/2011 r. z dnia 25 sierpnia 2011 r.