Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

paź

Nowe kino Cinema City w Ploiesti, Rumunia – podpisanie umowy najmu powierzchni

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C.NEPI BUCHAREST THREE SRL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim. 

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię ok 3 400 m kw centrum handlowym w Ploiesti w Rumunii wybudowanym przez S.C.NEPI BUCHAREST THREE SRL. Przyszły multipleks Cinema City będzie miał 12 ekranów, a jego otwarcie spodziewane jest pomiędzy 4 kw 2013, a 1 kwartałem 2014.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.