Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
01

mar

Skonsolidowany raport kwartalny za czwarty kwartał kończący się 31 grudnia 2006 r.

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") przedstawia skonsolidowany raport kwartalny za czwarty kwartał kończący sią 31 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna: § 87 oraz § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik