Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
07

gru

Nabycia akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 7 grudnia 2011 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd, (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) nabyła akcje Spółki w następujących transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

1. Trzy transakcje w dniu 30 listopada 2011
1.1) 280 akcji po cenie 26.50 pln
1.2) 500 akcji po cenie 26.80 pln
1.3) 1 000 akcji po cenie 26.85 pln

Transakcje zostały rozliczone w dniu 5 grudnia 2011

2. Dwie transakcje w dniu 1 grudnia 2011
2.1) 610 akcji po cenie 27.14 pln
2.2) 1 110 akcji po cenie 28.90 pln

Transakcje zostały rozliczone w dniu 6 grudnia 2011

3. Jedna transakcja w dniu 2 grudnia 2011
3.1) 1 720 akcji po cenie 27.80 pln

Transakcja została rozliczona w dniu 7 grudnia 2011