Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

gru

Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 12 grudnia 2011 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd, (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) nabyła 78 akcji Spółki w transakcji podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 grudnia 2011. Cena jednej akcji w tej transakcji wyniosła 27,75 zł. Transakcja została rozliczona w dniu 9 grudnia 2011 r.