Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
10

sty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2012r.:

1. Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.: 16 marca 2012
2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się 31 marca 2012.: 18 maja 2012
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2012): 31 sierpnia 2012
4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2012 r. – 15 listopada 2012 r.