Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

mar

Otwarcie nowego kina Cinema City w Rybniku

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") ma przyjemność poinformować o otwarciu w dniu 14 marca 2007 r. nowego kina - Cinema City Rybnik - w Rybniku.

Cinema City Rybnik jest czwartym (po dwóch kinach w Katowicach i kinie w Rudzie Śląskiej) multipleksem Spółki działającym na Górnym Śląsku. Nowoczesny 8-salowy multipleks z 1.527 miejscami dla widzów znajduje się na najmowanej powierzchni w Centrum Handlowym Rybnik Plaża.

Środki Spółki poniesione w związku z realizacją inwestycji pochodziły w przeważającej mierze ze środków własnych Spółki oraz funduszy uzyskanych w pierwszej ofercie publicznej.

Kino Cinema City Rybnik stanowi kolejny przykład wdrażania strategii Spółki co do dalszego rozszerzania działalności Spółki w Polsce i zdobywania widowni w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik