Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
08

sie

Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku to 29 sierpnia 2011.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik