Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
27

wrz

Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 27 września 2011 r.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za dziewięć miesięcy 2011 roku.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za dziewięć miesięcy 2011 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za dziewięć miesięcy 2011 roku to 15 listopada 2011.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik