Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

wrz

Raport bieżący nr 17/2011 r. z dnia 30 września 2011 r.: Zakończenie procesu reorganizacji grupy Cinema City w Polsce

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011 r. z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącego procesu reorganizacji grupy Cinema City w Polsce, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu 30 września 2011 r. właściwy sąd rejestrowy wydał postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia Spółek Operacyjnych, o których mowa w raporcie bieżącym nr 15/2011 r. z dnia 25 sierpnia 2011 r., w spółki komandytowo-akcyjne („Spółki Przekształcone”). Jedynym komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania oraz prowadzenia spraw Spółek Przekształconych jest CC Sp. z o.o., będąca spółką w 100% zależną od Spółki.

Rejestracja przekształceń, o których mowa powyżej, jest ostatnim elementem reorganizacji grupy Cinema City w Polsce.

Obecna struktura grupy Cinema City w Polsce przedstawia się, jak na schemacie umieszczonym w raporcie bieżącym nr 15/2011 r. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki
Nissim Nisan Cohen, Pełnomocnik