Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

paź

Raport bieżący nr 19/2011 r. z dnia 18 października 2011 r.: Nowe kino Cinema City w Ploiesti, Rumunia – podpisanie umowy najmu powierzchni

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła umowę najmu ze spółką S.C.NEPI BUCHAREST THREE SRL, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim. 

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Romania SRL będzie najmowała powierzchnię ok 3 400 m kw centrum handlowym w Ploiesti w Rumunii wybudowanym przez S.C.NEPI BUCHAREST THREE SRL. Przyszły multipleks Cinema City będzie miał 12 ekranów, a jego otwarcie spodziewane jest pomiędzy 4 kw 2013, a 1 kwartałem 2014.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

 Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki
Nissim Nisan Cohen – pełnomocnik