Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
12

gru

Raport bieżący nr 23 /2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.: Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 12 grudnia 2011 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd, (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) nabyła 78 akcji Spółki w transakcji podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 6 grudnia 2011. Cena jednej akcji w tej transakcji wyniosła 27,75 zł. Transakcja została rozliczona w dniu 9 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.