Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
17

sty

Raport bieżący nr 02/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r.: Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2011 r.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2011 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 35,5 mln biletów w porównaniu do 30,5 mln w 2010 roku, co stanowi 16,2% wzrost rok do roku.

Liczba sprzedanych biletów w tysiącach

                                               2011                      2010                     

Polska                                  14 883                   15 005
Izrael                                      3 840                     4 506                                  
Węgry                                     6 636                     4 703
Czechy                                   3 600                     1 848                        
Bułgaria                                 1 574                     1 361                         
Rumunia                               3 725                     3 091    
Słowacja                               1 196

Cinema City                         35 454                   30 514        

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik