Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
17

sty

Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2011

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2011 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 35,5 mln biletów w porównaniu do 30,5 mln w 2010 roku, co stanowi 16,2% wzrost rok do roku.

Liczba sprzedanych biletów w tysiącach

                                                2011                      2010                     

Polska                                  14 883                   15 005
Izrael                                      3 840                     4 506                                  
Węgry                                     6 636                     4 703
Czechy                                   3 600                     1 848                        
Bułgaria                                 1 574                     1 361                         
Rumunia                               3 725                     3 091
Słowacja                               1 196

Cinema City                          35 454                   30 514