Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
18

kwi

Raport bieżacy nr 04/2012 z dnia 22 kwietnia 2012 r. - Przyznanie opcji na akcje dla członka zarządu Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012, w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, z dnia 5 kwietnia 2012, zatwierdzającą propozycję Zarządu, panu Amos Weltsch („Beneficjent”), członkowi zarządu do spraw operacyjnych przyznany został, jako część wynagrodzenia, pakiet 650 000 opcji na akcje, z których każda uprawnia Beneficjenta do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej 29 złoty za akcję („Opcje”). Proponowana cena jest oparta na sześciomiesięcznej średniej cenie akcji Spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie pomiędzy 31 sierpnia 2011, a 29 lutego 2012.

Prawo do wykonania opcji realizowane będzie w czterdziestu siedmiu (47) równych transzach miesięcznych w wysokości 13 542 opcji, każdego ostatniego dnia miesiąca w okresie od 30 kwietnia 2012 do 29 lutego 2016, z dodatkową transzą w wysokości 13 526 opcji z prawem wykonania w dniu 31 marca 2016. Beneficjent może realizować  opcje z każdej z transzy, do których ma prawo wykonania, wielokrotnie w okresie dwóch (2) lat od daty uzyskania prawa do wykonania opcji z danej transzy.

Opcje zostały przyznane Beneficjentowi pod warunkiem wyrażenia zgody przez akcjonariuszy Spółki. Odpowiedni wniosek zostanie zgłoszony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen – pełnomocnik

.