Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

maj

Raport bieżacy nr 05/2012 z dnia 10 maja 2012 r. - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International NV – Informacja o zwołaniu ZWZ oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentów zawierających zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 r. w Rotterdamie w Holandii.

Załączniki: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”, „Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik