Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
10

maj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cinema City International N.V. w Rotterdamie, Holandia na dzień 21 czerwca 2012

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentów zawierających zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 r. w Rotterdamie w Holandii.

Załączniki:

„Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”,
„Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy”