Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

cze

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. (21 czerwca 2012)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 21 czerwca 2011 r. w Rotterdamie.

Lista w załączniku

Pobierz