Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

sie

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego 2012

W dniu 31 sierpnia 2012 Spółka opublikowała skonsolidowany raport półroczny 2012.

Plik z raportem
Notatka prasowa z komentarzem Prezesa
Prezentacja inwestorska

Szczegóły dotyczące telekonferencji:

Data: 31 sierpnia 2012 (piątek) Godzina: 11:00 CET Czas trwania: 1 godzina 15 minut Numer telefonu: +48 222 290 290 Numer telekonferencji: 39412 KOD PIN: 1182 Osoba prowadząca: Joanna Kotłowska, Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich.

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.