Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

lis

Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Cinema City International, N.V. („Spółka”) niniejszym informuje, że 14 listopada 2011 r. Pan Scott Rosenblum, powołany na członka rady nadzorczej w dniu18 czerwca 2004, został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 5:53 i następne holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o regulacji rynków finansowych oraz o nadzorze w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 i art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.