Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
31

sty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2013r.:

 

  1. Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.: 14 marca 2013
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się 31 marca 2013.: 17 maja 2013
  3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2013): 29 sierpnia 2013
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2013 r. – 19 listopada 2013 r.