Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

sty

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2013r.:

 

  1. Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.: 14 marca 2013
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się 31 marca 2013.: 17 maja 2013
  3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2013): 29 sierpnia 2013
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2013 r. – 19 listopada 2013 r.

 

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. § 100 ust. 1 oraz § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.