Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
09

kwi

Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 9 kwietnia 2013: Podpisanie dwóch wstępnych wiążących umów najmu z Globe Trade Centre SA dla kin wielosalowych w Warszawie

Zarząd Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Poland - CC sp. z o.o. S.K.A. (“Cinema City Poland”), spółka całkowicie zależna od Spółki będąca spółką prawa polskiego, podpisała wstępne wiążące umowy najmu ze spółkami Centrum Światowida sp. z o.o. oraz Centrum Handlowe Wilanów sp. z o.o., obydwoma spółkami całkowicie zależnymi od Globe Trade Centre SA, będącymi spółkami prawa polskiego.

Zgodnie z wymienionymi wyżej umowami Cinema City Poland będzie wynajmować:

  1. Ok  3 300 m kw w centrum      handlowym Galeria Białołęka w Warszawie wybudowanym przez Centrum Swiatowida sp. z o.o.. Przyszłe kino wielosalowe Cinema City będzie miało 11 ekranów.
  2. Ok 4 000 m kw w centrum handlowym Galeria Wilanów w warszawie      wybudowanym przez Centrum Handlowe      Wilanów sp. z o.o.. Przyszłe kino wielosalowe Cinema City będzie      miało 12 ekranów.

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.