Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

kwi

Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). ( 30 kwietnia 2013)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 30 kwietnia 2013 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd,  (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), że:

 

  1. w dniu 24 kwietnia 2013 nabyła      3 884 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym      Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia cena jednej akcji w      tych transakcjach wyniosła 25,75 zł. Transakcje zostały rozliczone w dniu      29 kwietnia 2013 r,
  2. w dniu 25 kwietnia 2013 nabyła      593 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy      Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia cena jednej akcji w tych      transakcjach wyniosła 25,97 zł. Transakcje zostały rozliczone w dniu 30      kwietnia 2013 r.