Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

kwi

Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013: Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 30 kwietnia 2013 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki iż spółka z nimi powiązana, Israel Theatres Ltd,  (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), że:

 

  1. w dniu 24 kwietnia 2013 nabyła 3 884 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia cena jednej akcji w tych transakcjach wyniosła 25,75 zł. Transakcje zostały rozliczone w dniu 29 kwietnia 2013 r,
  2. w dniu 25 kwietnia 2013 nabyła 593 akcji Spółki w transakcjach podczas sesji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia cena jednej akcji w tych transakcjach wyniosła 25,97 zł. Transakcje zostały rozliczone w dniu 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.