Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
09

maj

Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 9 maja 2013: Podpisanie wstępnych wiążących umów najmu z AFI Europe dotyczących dwóch multipleksów w Rumunii.

Zarząd spółki Cinema City International NV ( "Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL ("Cinema City Romania"), spółka całkowicie zależna od Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła wstępne wiążące umowy najmu z Premier Solutions & SC TEAM SRL i SC VEROSKIP TRADING SRL, obie będące spółkami zależnymi AFI Europe, firmy utworzone i działające zgodnie z prawem rumuńskim.

 

Zgodnie z wyżej wymienionymi umowami Cinema City Romania wynajmie:

  1. ok. 3 600 m kw2 w centrum handlowym AFI Palace B.NOI w Bukareszcie wybudowanym przez SC PREMIER SOLUTIONS & Team SRL. Przyszły multipleks Cinema City będzie miał 14 ekranów. Spółka planuje otworzyć kino w 4 kwartale 2014 roku.
  2. ok. 1 900 m kw2 w centrum handlowym AFI Palace Ploiesti w Ploiesti wybudowanym przez SC VEROSKIP TRADING SRL. Przyszły multipleks Cinema City będzie mieć 6 ekranów. Centrum handlowe jest obecnie w trakcie budowy i Spółka planuje otworzyć kino w 4 kwartale 2013 roku.

 

Umowy najmu zostały zawarte na dziesięć lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawierają standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Spółka będzie zobowiązana zapłacić miesięczny czynsz zgodny ze standardami rynkowymi składający się ze stałego czynszu obliczonego na podstawie wynajętej powierzchni oraz opłaty za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.