Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
16

maj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International NV – Informacja o zwołaniu ZWZ oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentów zawierających zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie w Holandii.

Załączniki:

„Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”
„Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy”
załącznik