Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

maj

Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 31 maja 2013: Zawarcie wiążącej umowy najmu z Polus Transilvania Companie de Investitii SA dotyczącej działającego multipleksu w Cluj w Rumunii.

Zarząd spółki Cinema City International NV ( "Spółka") informuje, że Cinema City Romania SRL ("Cinema City Romania"), spółka całkowicie zależna od Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła wiążącą umowę najmu z Polus Transilvania Companie de Investitii SA, spółką zależną Immofinanz, spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem rumuńskim. Cinema City będzie wynajmowała powierzchnię ok. 3 000 m2 i prowadziła już działający 8-ekranowy multipleks w centrum handlowym Polus Center w Cluj. Multipleks jest drugim multipleksem Spółki w Cluj.

 

Umowa najmu została zawarta na okres siedmiu lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Spółka będzie zobowiązana płacić miesięczny czynsz zgodnie z standardami rynkowymi polegającymi na stałym czynszu obliczonym na podstawie wynajętej powierzchni oraz opłatę za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym.