Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
06

cze

Cinema City International nagrodzona tytułem WSE IR Leader 2012 za najlepsze relacje inwestorskie wśród spółek zagranicznych notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tytuł WSE IR Leader 2012 został przyznany Cinema City International w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepsze relacje inwestorskie wśród spółek zagranicznych. Konkurs był podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie oceniane były strony internetowe spółek, w drugim etapie oceniano komunikacje z mediami, a w trzecim jakość komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi, indywidualnymi oraz z analitykami, a także poszanowanie praw akcjonariuszy w spółce. Oceniającymi byli przedstawicieli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Giełdy Papierów Wartościowych oraz gazety „Parkiet”.