Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
27

cze

Raport bieżący nr 11/2013. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 27 czerwca 2012 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie:

 

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba posiadanych głosów

% udział w liczbie głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

I.T. International Theatres Limited

27 589 996

27 589 996

76,95%

76,95%

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

3 000 000

3 000 000

8,37%

8,37%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

2 950 882

2 950 882

8,23%

8,23%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień

1 889 000

1 889 000

5,27%

5,27%

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach