Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
07

sie

Raport bieżący nr 16/2013. Zawarcie wiążącej umowy najmu z Inter IKEA Centre Polska SA dotyczącej przyszłego multipleksu w Lublinie.

Zarząd spółki Cinema City International NV ( "Spółka") informuje, że Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. S.K.A. ("Cinema City Polska"), spółka całkowicie zależna od Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, otrzymała informację o podpisaniu wiążącej umowy najmu z Inter IKEA Centre Polska SA. ("IKEA"), spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim.

 

Zgodnie z wyżej wymienioną umową Cinema City Polska wynajmie ok. 2 500 m2 w centrum handlowym IKEA w Lublinie, wybudowanym przez Inter Ikea Centre Polska SA. Przyszły multipleks Cinema City będzie miał 9 ekranów. Planowany termin otwarcia centrum handlowego będzie ogłoszony przez IKEA.

 

Umowa najmu została zawarta na piętnaście lat z dwiema opcjami przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Spółka będzie zobowiązana płacić miesięczny czynsz na standardach rynkowych polegających na stałym czynszu obliczonym na podstawie wynajętej powierzchni oraz opłatę za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym.