Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
21

paź

Raport bieżący nr 19/2013. Zawarcie umowy najmu z Galerią Neptun Sp. z o.o. dotyczącej przyszłego multipleksu w Starogardzie Gdańskim w Polsce.

Zarząd spółki Cinema City International NV ("Spółka") informuje, że Cinema City Poland - CC Sp. z o.o. S.K.A. ("Cinema City Polska"), spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę najmu z Galerią Neptun Sp. z o.o., spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim na wynajem powierzchni na multipleks Spółki w centrum handlowym Galeria Neptun, które ma zostać zbudowane w Starogardzie Gdańskim w Polsce.

Zgodnie z umową Cinema City Polska będzie wynajmowała powierzchnię pomiędzy 1600 -1800 m kw2 na prowadzenie kina z 6 ekranami i ok. 1 000 miejsc. Otwarcie centrum handlowego planowane jest na koniec 2014 roku.

Umowa najmu została zawarta na dziesięć lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Spółka będzie zobowiązana płacić miesięczny czynsz zgodnie ze standardami rynkowymi, polegającymi na stałym czynszu obliczonym na podstawie wynajętej powierzchni oraz opłacie za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym.