Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
04

lis

Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 4 listopada 2013 r: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości  skonsolidowanego raportu Spółki za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu Spółki za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku to 19 listopada 2013.

 

Podstawa prawna:  Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.