Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
14

lis

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Realizacja umowy nabycia akcji Ronson Europe NV z General Electric Capital Corporation

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 21 lipca 2013 r. Zarząd spółki Cinema City International NV ( "Spółka") informuje, że w dniu 14 listopada 2013 spółka ITR 2012 BV ("ITR 2012"), całkowicie zależna od Spółki, i U. Dori Group ("Dori") po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, zrealizowała umowę z General Electric Capital Corporation ("GECC") dotyczącą pośredniego nabycia 41.800.000 akcji w Ronson Europe NV ("Ronson") stanowiących 15,3% kapitału zakładowego spółki Ronson. Akcje te uprawniają do 41.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Ronson.

 

Łączna cena za akcje zapłacona przez ITR 2012 i Dori wynosi ok. 29,2 milionów PLN, z czego ITR 2012 zapłaciła kwotę wynoszącą około 14,6 milionów PLN.

 

Po zakończeniu transakcji Spółka oraz Dori posiadają bezpośrednio i pośrednio 216.698.374 akcje w Ronson stanowiące 79,56% ogólnej liczby głosów oraz ogólnej liczby akcji w Ronson i Spółka jest ekonomicznym beneficjentem 39,78% akcji Ronson.