Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
19

lis

Cinema City International opublikowała raport finansowy po 3 kw. 2013 r.

Cinema City International opublikowała skonsolidowany raport finansowy po 9 miesiącach 2013 r.

Skonsolidowany raport finansowy po III kw. 2013

Komunikat prasowy z komentarzem Prezesa Spółki

Prezentacja inwestorska

Telekonferncja