Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

sty

Raport bieżący nr 01/2013 z dnia 10 lutego 2014 r.

Cinema City International N.V. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka informuje, że w dniu 19 listopada 2013 r. przekazała Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej wraz z podaniem przyczyny tego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że przekaże do publicznej wiadomość raport dotyczący danego zdarzenia do dnia 31 stycznia 2014 r.

Informacją poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione, było prowadzenie przez Spółkę negocjacji z Cineworld Group plc („Cineworld”) w sprawie sprzedaży przez Spółkę na rzecz Cineworld działalności kinowej Spółki. W dniu 19 listopada 2013 r. negocjacje osiągnęły taki stopień zaawansowania, że można była zasadnie oczekiwać, iż prowadzić one będą do zawarcia transakcji.