Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
10

sty

Cinema City i Cineworld łączą działalności kinowe

Cinema City International NV i Cineworld Plc powiadomiły dzisiaj o proponowanej umowie połączenia ich działalności kinowych. Po zamknięciu transakcji planowanym na marzec 2014 Cineworld kupi całą działalność kinową Cinema City za wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) wysokości około 503 mln GBP, która zostanie wypłacona w gotówce i w akcjach. Cinema City będzie miało 24,9% akcji skonsolidowanej grupy Cineworld. Moshe Greidinger zasiądzie w Radzie Dyrektorów i będzie kierował Cineworld jako Dyrektor Generalny (CEO), a Israel Greidinger zasiądzie w Radzie Dyrektorów i będzie Dyrektorem Operacyjnym (COO) grupy Cineworld. Cinema City zatrzyma działalność w segmencie nieruchomości, która nie zostanie przekazana do połączonej działalności. Umowa połączenia zostanie zamknięta po udzieleniu zgody przez Walne Zgromadzenia obydwu spółek i polskiego organu antymonopolowego.

"Po prawie czterech dekadach w branży kinowej budowania firmy zaczynając od jednego kraju a dochodząc do siedmiu, widzę Cineworld jako firmę dużą i pasującą dobrze do Cinema City. Razem z pozostałymi członkami proponowanego zarządu zamierzam skorzystać z okazji połączenia dwóch równych sobie firm, będących wiodącymi graczami na swoich rynkach i pokierować całością tak, aby się wciąż rozwijała, była coraz bardziej innowacyjna i zorientowana na jak najlepszą jakość dla klientów" powiedział Moshe (Mooky) Greidinger prezes Cinema City International"


Najważniejsze wydarzenia i następstwa transakcji :

Dla uzyskania pełnej informacji na temat transakcji proszę przeczytać raport bieżący nr 2/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. ( www.cinemacity.nl ) .

  1. Cinema City International i Cineworld Pls podpisały warunkową umowę połączenia ich działalności kinowych pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia obu spółek oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce ,
  2. Połączenie z Cineworld spowoduje utworzenie drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie zajmującą pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Po realizacji tej transakcji powstanie sieć mająca 201 kin i 1 852 ekrany, wszystkie cyfrowe,
  3. Dla przeprowadzenia transakcji połączenia, działalność kinowa Cinema City International (skupiona w podmiocie Cinema City Holding), została wyceniona na około 503 mln GBP jako wartość przedsiębiorstwa, które zostaną wypłacone poprzez emisję dla Cinema City 24,9% akcji Cineworld Plc po połączeniu oraz 272 mln GBP w gotówce (pomniejszone o wartość spłaty wszystkich długów Cinema City w momencie realizacji transakcji szacowanych na kwotę 169 mln funtów),
  4. Moshe Greidinger i Israel Greidinger będą pełnić w Radzie Dyrektorów Cineworld funkcje odpowiednio Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego Cineworld Plc i dołączą do nowej jednolitej Rady Dyrektorów Cinema City International jako Dyrektorzy Niewykonawczy. Peter Dudolenski zostanie powołany na nowego Dyrektora Wykonawczego Cinema City International. Scott Rosenblum dołączy do Rady Dyrektorów Cineworld i ustąpi z Rady Nadzorczej Cinema City International.
  5. Połączenie sieci kinowych będzie sfinansowane przez Cineworld w drodze gwartantowanej emisji akcji oraz z nowej umowy kredytowej,
  6. Cinema City International nie będzie mogła sprzedać akcji Cineworld Plc w okresie 12 miesięcy po zamknięciu transakcji i jednocześnie deklaruje, że będzie długoterminowym akcjonariuszem spółki,
  7. Cinema City i Cineworld będą nadal notowane na giełdach w Warszawie i Londynie,
  8. Cinema City nadal prowadzić będzie działalność w segmencie nieruchomości, na którą składają się nieruchomości w Bułgarii, udział w spółce Ronson oraz projekt Park of Poland. Nieruchomości kinowe Cinema City (głównie 7 lokalizacji), także zostaną w spółce po zakończeniu transakcji i będą wynajmowane powiększonej grupie Cineworld,
  9. W ramach transakcji całe zadłużenie Cinema City zostanie spłacone, a spółka szacuje, że stan gotówki po spłacie wyniesie ok 130 mln EUR. Struktura akcjonariatu Cinema City pozostaje bez zmian z IT International Theatres jako głównym akcjonariuszem.

 

Informacje o spółkach (stan przed transakcją)

CINEMA CITY INTERNATIONAL (Cinema City) największym operatorem kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 99 multipleksów z 966 ekranami, w 7 krajach (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael). Spółka prowadzi 10 kin IMAX oraz 5 ekranów 4DX. Wszystkie sale spółki są scyfryzowane. Spółka ma podpisane umowy na kolejne 36 multipleksów, które będą oferować do 380 nowych ekranów. Dodatkowo Cinema City jest aktywnie zaangażowane w reklamę związaną z działalnością kinową oraz w dystrybucję filmów. W 2012 roku Cinema City sprzedała 36,3 mln biletów w siedmiu krajach. W 2012 roku Cinema City wypracowała 237,2 mln GBP przychodów, 50,9 mln GBP EBITDA i zysk netto w wysokości 20,5 mln GBP. Cinema City International jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od grudnia 2006 r.

Cineworld Plc (Cineworld) jest liderem w Wielkiej Brytanii i Irlandii prowadzi 102 kina i 886 ekranów, wszystkie cyfrowe. W Londynie, Cineworld operuje 15 multipleksami pod marką Cineworld i 6 kinami Picturehouse. Spółka ma podpisane umowy najmu na dodatkowe 169 ekranów i planuje otworzyć je do 2017 r. W 2012 roku Spółka nabyła sieć kin Picturehouse. Cineworld prowadzi 2 kina IMAX w Wielkiej Brytanii. W 2012 roku Cineworld sprzedała 48 milionów biletów i wypracowała 358,7 mln GBP przychodów, 67,1 mln GBP EBITDA i 27,5 mln GBP zysku netto. Cineworld jest notowana na giełdzie w Londynie od maja 2007.

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Joanna Kotłowska                                                                                 
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, Cinema City International                     
tel. (+48) 22 566 69 60 / mobile: (+48) 510 024 028
j.kotlowska@cinema-city.pl                                                                             

Piotr Wojtaszek
NBS Communications
tel. (+48) 22 826 74 18 / mobile : (+48) 500 202 355
pwojtaszek@nbs.com.pl