Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
10

sty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International NV – Informacja o zwołaniu NWZA oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentów zawierających zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz załącznikami oraz Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie w Holandii.