Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
16

sty

Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2013 r.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2013 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 37,4 mln biletów w porównaniu do 36,3 mln w 2012 roku, co stanowi 3,0% wzrost rok do roku.

Liczba sprzedanych biletów w tysiącach

                                         2013                      2012                   

Polska                            12 189                   13 493                      

Izrael                               5 609                     4 619                      

Węgry                             7 483                     7 022                     

Czechy                             3 761                     3 934

Bułgaria                           2 036                     1 711

Rumunia                          5 131                     4 367

Słowacja                          1 205                     1 196

Cinema City                   37 414                   36 342