Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
30

sty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2014r.:

 

  1. Skonsolidowany raport roczny za 2013 r.: 31 marca 2014 r.
  2. Śródokresowe sprawozdanie zarządu za 3 miesiące kończące się 31 marca 2014 r.: 19 maja 2014 r.
  3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2014 r.): 29 sierpnia 2014 r.
  4. Śródokresowe sprawozdanie zarządu za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2014 r. – 20 listopada 2014 r.