Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
13

lut

Raport bieżący nr 07/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Proponowane połączenie (Combination) Cineworld z działalnością kinową spółki Cinema City International N.V. – zezwolenie regulacyjne

Zarząd Cinema City International N.V., z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., w którym ogłoszono, że Spółka i Cineworld Group plc (“Cineworld”) zawarły umowę o połączeniu (combination agreement) w celu przeniesienia całego kapitału zakładowego Cinema City Holding B.V., podmiotu całkowicie zależnego od Spółki, który będzie właścicielem całości działalności kinowej Spółki, na rzecz Cineworld („Połączenie”), niniejszym ogłasza, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce wydał w dniu 11 stycznia 2014 r. decyzję o wyrażeniu zgody na Połączenie.

Połączenie zostało zatwierdzone przez akcjonariuszy Cineworld w dniu 29 stycznia 2014 r. W dniu 24 lutego 2014 odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, na którym zaproponowane zostanie podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Połączenia. Z zastrzeżeniem spełnienia innych warunków realizacji Połączenia, oczekuje się, że transakcja Połączenia zostanie zrealizowana w ciągu dwóch tygodni od jej zatwierdzenia przez akcjonariuszy Spółki.