Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
24

lut

Raport bieżący nr 09/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie.

Rada Dyrektorów Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim.

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 1 z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 3 porządku obrad

 

w sprawie zgody na przeniesienie przez Spółkę na Cineworld Group plc wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę (w rozumieniu art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego) na przeniesienie przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, posiadającej całość aktywów kinowych w chwili finalizacji takiego przeniesienia, na Cineworld Group plc („Cineworld”) lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) na warunkach przewidzianych w umowie połączenia (combination agreement) zawartej przez Spółkę oraz Cineworld.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

_____________________________________________________________________

 

Uchwała nr 2 z dnia 24 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 4a i 4b porządku obrad

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki na brzmienie wskazane w projekcie zmieniającego aktu notarialnego oraz upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora notarialnego i asystenta prawnego z kancelarii Clifford Chance LLP w Amsterdamie do podpisania proponowanego aktu zmieniającego oraz dokonania wszelkich czynności uznanych przez upoważnioną osobę za właściwe w związku ze zmianą Statutu i podpisaniem proponowanego aktu zmieniającego.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zmienić Statutu Spółki na brzmienie wskazane w projekcie zmieniającego aktu notarialnego (hol. notariële akte van statutenwijziging) („Akt Zmieniający”), w celu, między innymi, zmiany firmy Spółki na Global City Holdings N.V. oraz ustanowienia jedynego organu  - rady dyrektorów wykonawczych oraz niewykonawczych (ang. board of directors) („Rada Dyrektorów”), w wyniku której to zmiany obecna Rada Nadzorcza przestanie istnieć; oraz w związku z powyższym postanawia  udzielić upoważnienia każdemu prawnikowi, notariuszowi, asesorowi oraz asystentowi prawnemu z kancelarii Clifford Chance LLP w Amsterdamie, z prawem substytucji (hol. recht van substitutie) („Upoważniona Osoba”), do dokonania wszelkich zmian o charakterze technicznym uważanych za niezbędne lub właściwe, o ile zmiany takie nie powodują zmiany treści Aktu Zmieniającego, do podpisania proponowanego Aktu Zmieniającego oraz dokonania wszelkich czynności uznanych przez Upoważnioną Osobę za właściwe w związku ze zmianą Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego. Zmiany Statutu na podstawie Aktu Zmieniającego, pod warunkiem, że Akt Zmieniający zostanie podpisany, wejdą w życie po finalizacji przeniesienia przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, na Cineworld Group plc („Cineworld”) lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji).

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

_____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 3a z dnia 24 lutego 2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5a porządku obrad

 

w sprawie powołania Petera Dudolenskiego na stanowisko jedynego dyrektora wykonawczego (executive member) Rady Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Petera Dudolenskiego na stanowisko jedynego dyrektora wykonawczego (executive member) Rady Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

Uchwała nr 3b z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5b porządku obrad

 

w sprawie powołania Moshe J. Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Moshe J. Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki, w związku z czym ustąpi on ze stanowiska dyrektora generalnego (Chief Executive Officer) Spółki, z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

 

 

Uchwała nr 3c z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5c porządku obrad

 

w sprawie powołania Israela Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Israela Greidingera na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki, w związku z czym ustąpi on ze stanowiska dyrektora finansowego (Chief Financial Officer) Spółki, z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

___________________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 3d z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5d porządku obrad

 

w sprawie powołania Yaira Shilhava na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Yaira Shilhava na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3e z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5e porządku obrad

 

w sprawie powołania Caroline M. Twist na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Caroline M. Twist na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 3f z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5f porządku obrad

 

w sprawie powołania Petera J. Weishuta na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Petera J. Weishuta na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 3g z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5g porządku obrad

 

w sprawie powołania Jonathana Chissicka na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki. ____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać Jonathana Chissicka na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 3h z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 5h porządku obrad

.

w sprawie powołania A. Franka Pierce’a na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia powołać A. Franka Pierce’a na stanowisko dyrektora niewykonawczego (non-executive director) w Radzie Dyrektorów Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 2.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

__________________________________________________________________________________

 

 

Uchwała nr 4 z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 6 porządku obrad

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Scotta Rosenbluma ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz udzielenia mu absolutorium z pełnienia przez niego tych funkcji ze skutkiem na dzień zakończenia Połączenia.

____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć rezygnację pana Scotta Rosenbluma ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i udzielić mu absolutorium (hol. décharge) w związku z czynnościami i zadaniami podjętymi i wykonanymi przez niego (lub zaniechaniami takich czynności) w charakterze członka Rady Nadzorczej Spółki i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od ostatniego Walnego Zgromadzenia, w zakresie, w jakim informacje dotyczące takich czynności, zadań i zaniechań zostały ujawnione Walnemu Zgromadzeniu w dacie odbycia NWZA, przy czym powyższe jest uzależnione od dokonania przeniesienia przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, na Cineworld Group plc („Cineworld”) lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) („Połączenie”).

 

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 5 z dnia 24 lutego 2014 r.


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 7 porządku obrad


w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzeń Spółki ze skutkiem od zakończenia Połączenia. ____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić regulamin wynagrodzeń Spółki zgodnie z zaproponowanym regulaminem wynagrodzeń (którego kopia jest dostępna do wglądu na stronie www.cinemacity.nl) ze skutkiem od dnia dokonania przeniesienia przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej od Spółki, na Cineworld Group plc („Cineworld”) lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) („Połączenie”).

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 6 z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 8 porządku obrad

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynagrodzenie dyrektorów nie wykonawczych Spółki zgodnie z nowym regulaminem wynagrodzeń Spółki od dnia ich powołania. ____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić politykę wynagradzania dyrektorów niewykonawczych Spółki zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Spółki zmienionym zgodnie z Uchwałą nr 5 (którego kopia jest dostępna do wglądu na stronie www.cinemacity.nl) od dnia ich powołania.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 7 z dnia 24 lutego 2014 r.

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

zgodnie z pkt 9 porządku obrad

 

w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów Spółki od odkupu akcji Spółki oraz do przeniesienia istniejących akcji Spółki na realizację ogólnych celów korporacyjnych ____________________________________________________________________________

§1

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia upoważnić Radę Dyrektorów Spółki, na podstawie Art. 9.3c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (okres ten wygasa w dniu 23 sierpnia 2015 r.), do dokonania odkupu akcji własnych przez Spółkę w ramach regularnego obrotu rynkowego lub wezwania oraz upoważnienia Rady Dyrektorów do przeniesienia istniejących akcji Spółki na realizację ogólnych celów korporacyjnych, niezależnie od tego, czy akcje te były przedmiotem odkupu lub sprzedaży przez Spółkę przed lub po dacie niniejszej uchwały, pod warunkiem, że ograniczenia wynikające z postanowień art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego będą prawidłowo przestrzegane pod względem maksymalnej liczby akcji podlegających odkupowi, a cena sprzedaży takich akcji mieściła się będzie w przedziale cenowym pomiędzy wartością nominalną akcji a ceną równą 110% średniej ceny na rynku regulowanym (która to cena będzie równa średniej arytmetycznej średnich ważonych wolumenem cen) w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym ogłoszenie wezwania mającego na celu odkup akcji Spółki.

§2

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

******

______________________________________________________________________