Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
24

lut

Raport bieżący nr 10/2014 z 24 lutego 2014 r. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w dniu 24 lutego 2014 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („NWZA”), które odbyło się 24 lutego 2014 r. w Rotterdamie:

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Liczba posiadanych głosów

% udział w liczbie głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

I.T. International Theatres

27 589 996

27 589 996

71,97%

53,89%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

3 893 163

3 893 163

 

10,16%

 

7,6%

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

3 000 000

3 000 000

 

7,83%

 

5,86%

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

2 100 000

2 100 000

5,48%

4,1%