Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
28

lut

Tekst jednolity Statutu Global City Holdings N.V. (poprzednio: Cinema City International N.V.)

Przyjęty został tekst jednolity statutu spółki Global City Holdings N.V. (poprzednio: Cinema City International N.V.) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w tym między innymi, została zmieniona firma Spółki, z Cinema City International N.V. na Global City Holdings N.V.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., odnoszącego się między innymi do podjęcia uchwały nr 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 lutego 2014 r., Rada Dyrektorów Spółki informuje, że Spółka została zawiadomiona, że notariusz, działający na podstawie upoważnienia udzielonego mu na podstawie Uchwały, sporządził w dniu dzisiejszym akt notarialny zawierający tekst jednolity Statutu Spółki. Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały wejdą w życie z dniem sporządzenia powyższego aktu notarialnego.

Tekst jednolity statutu Spółki, w językach niderlandzkim, angielskim i polskim został załączony do niniejszego raportu.