Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
28

lut

Rezygnacja pana Scotta Rosenbluma ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Dyrektorów spółki Global City Holdings N.V. (poprzednio: Cinema City International N.V.) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym zawiadamia, że po dokonaniu zmiany Statutu Spółki, pan Scott Rosenblum ustąpił ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.